vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si možete stiahnúť  tu

 

Náhľad vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy:

 

                                    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy )

Komu:  FOKUS Bardejov, s.r.o., Hurbanova 20, 085 01 Bardejov, IČO 36 499 439

Email: fokus@fokus.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:......................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia :.................................................................................................................

Doklad o kúpe č.:.............................................................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa ......................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa........................ .................................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe  ..........................................

 

Dátum ....................................