Prevádzkovateľ internetového portálu:

Názov spoločnosti:  FOKUS Bardejov, s.r.o.
Ulica a číslo : Hurbanova 20
Mesto a PSČ : Bardejov  085 01
Štát : Slovenská republika
IČO: 36499439
IČ DPH: SK2021936367

 

Bankové spojenie: 

Tatra banka, a.s.     IBAN: SK36 1100 0000 0026 2201 4713

 

Zodpovedná osoba a kontakt:

Ing. Milan Kučečka    mail: fokus@fokus.sk     tel: +421 54 4729112
Ing. Marek Gorun mail: fokus@fokus.sk tel: +421 54 4729112

 

Pracovná doba: 

Pondelok až piatok od  9.00 hod.  do  17.00 hod.

 

----